Scroll Top
Zawiła 55b; 30-390 Kraków

Dostawa wycinarki laserowej TruLaser 1030 wraz z LoadMaster

Do naszej powstającej hali produkcyjnej przyjechało nowe urządzenie. Park maszynowy Specialtech powiększył się o wycinarkę laserową TruLaser serii 1000. Aby usprawnić załadunek materiałów do wycinarki dodaliśmy jednostkę załadowczą LoadMaster, która usprawnia cały proces obróbki CNC laserowej.