Scroll Top
Zawiła 55b; 30-390 Kraków

Stworzenie bioreaktorów do wytwarzania energii z alg

OPIS

Stosowanie glonów w energetyce jest nowym pomysłem. Technologię pozyskiwania energii opracowuje się w wielu laboratoriach na świecie, w tym także w Polsce. Paliwo uzyskane w ten sposób jest bardziej wydajne w porównaniu z innymi biopaliwami.

Instalacja jest bardzo rozbudowana i wymagała wielu zbiorników.

MATERIAŁY
  • Rury PMMA
  • Elementy instalacji
  • Złączki i zawory PVC
  • Sklejka na blaty
WYKONANE PRACE
  • Cięcie CNC
  • Spawanie plastiku
  • Montaż zaworów i sprawdzenie szczelności zbiornika
  • Montaż elementów
  • Lakierowanie blatów ze sklejki