Scroll Top
Zawiła 55b; 30-390 Kraków

Wykonanie i montaż złożonego elementu przemysłowego

OPIS

Złożone elementy wymagają wykonania z niezwykłą precyzją. Wymiary każdego muszą odpowiadać projektowi, aby możliwe było ich złożenie. W tym celu przeprowadzamy liczne kontrole i sprawdzamy dokładność na każdym etapie produkcji. Sondy pomiarowe Reinshaw służące do sprawdzania materiału, gwarantują dokładność 0,01mm. Gotowe elementy są jeszcze raz dokładnie kontrolowane i sprawdzane pod kątem kompatybilności z innymi elementami. Końcowym etapem prac jest montaż części i sprawdzenie gotowego elementu.

MATERIAŁY
  • Aluminium
WYKONANE PRACE
  • Frezowanie 3D
  • Toczenie
  • Gwintowanie
  • Składanie