Reaktory akwarystyczne

Recyrkulacyjny reaktor z regulowaną dyszą przeznaczony do wszystkich rodzajów biopellets.

Możliwa jest zarówno regulacja przepływu wewnątrz reaktora, co pozwala na mniejszy lub większy ruch peletek, jak i kontrola wypływu z reaktora.

Materiał

  • Polichlorek winylu PCV
  • Polimetakrylanu metylu PMMA

Wykonane prace

  • Cięcie
  • Frezowanie
  • Grawerowanie
  • Montaż elementów